کارداران مفید بر ارزش پوستر سه بعدی احتمال دارد برای شما این سوال مطرح باشد که کارداران اثر گذار بر ارزش برگه دیواری چه پارامتر هایی هستند؟دست اندرکاران اثر گذار بر ارزش برگه دیواری و به صورت کلی بها تمام شده برای برگه دیواری بستگی به عامل ها زیادی نظیر فرآورده صفحه , جور آن , میزان ای که برای دیوارها مستعمل و مخارج جانبی دیگر مربوط است . اما این صفحه ها علاوه بر رنگ بندی های گوناگون در برندهای مختلفی هم ساخته می گردند . برندهای اهل ایران با برندهای فرنگی از نگاه قیمتی زیاد با نیز فرق می نمایند . بدین ترتیب تقریب ارزش برگه دیواری برای اشخاصی که در این مورد ها اطلاعاتی ندارند مقداری مشقت بار است . بها آخرین که برای صفحه دیواری تقریب میزنند و بر آن پایه شما آن را میخرید ارزش رولی این کالا است . ارزش هر رول با دقت به مارک و مال و طرح با سایر رول ها متعدد است ولی صرفا پی بردن این نکته در خرید ورقه دیواری کافیست که بدانید همه ارزش ها به صورت رولی محاسبه می شود .رول ورقه دیواری معمولا فی مابین روستا الی پانزده متر ارتفاع با پهنا هایی به میزان 50 سانتی متر الی یک متر متغیر است و در غایت مبنی بر مساحت خریداری شده می‌توانید بها ورقه دیواری را محاسبه فرمائید . همانگونه که می‌دانید مال صفحه دیواری بر روی بها آن تاثیر می گذارد . فرآورده های کاغذی معمولی نسبت به بقیه کالا ها ارزان خیس می‌باشند . ورقه هایی که بر روی آنان یک لایه وینیل به کار رفته باشد به دلیل استحکام فراتر یه خرده گرانتر می باشند . علت گرانتر بودن این دسته ورقه ها علاوه بر استحکام , امکان شستشوی آنهاست . بعضا مساله دیگر مثل اکلیلی بودن و یا این که مخملی بودن صفحه دیواری بر روی ارزش آن تاثیر می گذارد .یکی دیگر از عامل ها اثرگذار بر بها برگه دیواری و آخری فاکتور تغییر‌و تحول بها ورقه دیواری سرزمین آفریننده و یا این که تولید کننده آن است . مثلا مملکت ایتالیا ورقه دیواری هایی را به وجود می آورد که از دید بها گرانترین مدل میباشند . برگه دیواری اهل ایران هم از حیث ارزش بصرفه ترین برگه دیواری ها می باشند .