پروسه آزمایش فنی دوربین مدار بسته بعد از نصب به‌این مدل استاو‌لین قدم آزمایش منشاء تغذیه دوربین مداربسته استبه‌این مراد کافی است ولتاژ کابل تغذیه دوربین مداربسته را تست فرمائید . استاندارد ولتاژ این کابل مساوی 12 ولت است . به این ترتیب ضروری است جواب آزمایش کابل ذی‌ربط میان 11 الی 12 گزارش شود . کارداران مختلفی هم روی این ولتاژ می‌توانند تاثیر گذار باشند اعم از , ارتفاع کابل , دسته اتصالات , آداپتور و تعداد دوربین های مداربسته اتصال یافته به آنآزمایش فنی دوربین مداربستهآزمایش فنی دوربین مداربستهقدم دوم بررسی اتصالات استبه‌این خواسته دوربین مداربسته را مستقیما با استعمال از یک کابل کوتاه و تندرست به آداپتور و دستگاه ضبط ویدئویی دیجیتال ( Digital Video Recorder ( DVR ) ) وصل نموده و آزمایش نمایید .مورد دیگری که می‌توانید آزمایش فرمائید دستگاه DVR استدر صورت صدق آداپتور و اتصالات , حتمی است شبکه های دستگاه ضبط ویدئویی دیجیتال ( یا این که زیر کانال ) بررسی گردد . شاید شبکه های دستگاه در گیر جراحت شده باشند .آزمایش دوربین هادر غایت در صورتی‌که که اتصالات , دستگاه ضبط و نیز چنین آداپتور و امکانات دیگر دوربین سلامت بودند اضطراری است خویش دوربین های مداربسته آزمایش شوند . به‌این خواسته اضطراری دوربین مستقیما به نمایشگر اتصال یافته و تصاویر آن مورد بررسی قرار گیرد .3 ) فایده مندی ار تستر دوربین مداربستهروش راحت خیس , مطمئن خیس و علمی خیس آزمایش فنی دوربین مداربسته هم به کارگیری از تستر دوربین مداربسته است . این وسیله می‌تواند سیگنال ها , اتصالات , دوربین و تمام امکانات ذی‌ربط را محاسبه کرده و در حل اختلال شما‌را امداد کند .