توصیه های پروفسور سمیعیسلام بنده پروفسور سمیعی هستم و از پدرا تقاضا دارم که کولرارو روشن کنن.