پرواز ناتمام


پرواز ناتمام...
پرواز شماره ۶۵۵  ایران ایر

۲۹۰ مسافر (شامل ٦٦كودک) جان باختند
این جنایت از نظر تلفات هفتمین جنایت مرگبار هوایی تاریخ است

روحشان شاد و یادشان گرامی