عاشقانههمیشه یه نفر هست كه ...
شنیدن صداش...
مثل گوش دادن به یه آهنگ، می‌تونه آرومت كنه.
شاید هیچ وقت نفهمه چقدر دوستش داری...
شاید هیچ وقت نفهمی چقدر دوستش داری..
اما هیچ كدوم از این هیچ وقت ها مهم نیست...
مهم اینه كه یه نفر باشه تا بهش بگی؛
از اینجایی‌ كه الان هستم...
آخرتری وجود نداره. ...
حرف بزن باهام، می‌خوام  به زندگی برگردم...