نجوم واسه یه امتحان هفت روز فرجه داشتی نخوندی، چی میگی الان؟