در گروه کهکشانی استفان یک کهکشان آبی رنگ وجود دارد که نسبت به بقیه در فاصله‌ای کمتر، و حدود ۴۰ میلیون سال نوری قرار گرفته است. این کهکشان تحث تاثیر نیروهای جاذبه ۴ کهکشان دیگر نیست.
گروه کهکشانی استفان درست بعداز به روز رسانی تلسکوپ هابل و درفاصله ۲۸۰ میلیون سال نوری به ثبت رسید. چهار کهکشان از این گروه بعلت جاذبه های جزر و مدی یکدیگر دچار اعوجاج و دنباله شده اند.