بلند شو مرد سرتو بالا بگیر و خدارو شاکر باش، تو لایی نخوردی